Soru İşareti Kullanımı: TDK’ya Göre Kurallar

Soru işareti, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre cümlelerde soru anlamı taşıyan ifadelerin sonuna konulan bir noktalama işaretidir. Soru işareti, Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Soru işareti nerelerde kullanılır TDK? Türk Dil Kurumu’na göre, soru işareti sadece soru cümlelerinde kullanılır. Soru cümlesi, bir konuda bilgi almak veya bir şey hakkında bir şüphe belirtmek için kullanılan cümledir. Türkçe dilbilgisine göre, soru cümleleri genellikle “ne”, “kim”, “nerede”, “nasıl” gibi soru kelimeleriyle başlar. Soru işareti, bir cümlenin sonunda yer alır ve cümlenin bir soru olduğunu belirtir. Örneğin, “Nerede yaşıyorsun?” veya “Ne zaman geleceksiniz?” gibi cümlelerde soru işareti kullanılır. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara göre, soru işareti sadece soru cümlelerinde doğru şekilde kullanılmalıdır.

Soru işareti, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından cümle sonlarında kullanılır.
TDK’ya göre, soru cümlelerinin sonuna mutlaka soru işareti konulmalıdır.
Soru işareti, bir soru cümlesini diğer türden cümlelerden ayırmak için kullanılır.
TDK’ya göre, tırnak içindeki soruların sonuna da soru işareti konulmalıdır.
Bir metinde, soru işareti kullanarak bir soru sorduğumuzu belirtiriz.
 • Soru işareti, yazılı metinlerde soru sormak için kullanılır.
 • TDK’ya göre, özel isimlerin sonunda da soru işareti kullanılabilir.
 • Bilgi almak amacıyla yapılan soruların sonuna soru işareti eklenir.
 • Türkçe dilbilgisine göre, soru cümleleri soru işareti ile tamamlanır.
 • Bir cümlede birden fazla soru sormak istendiğinde her sorunun sonuna soru işareti konulur.

Soru işareti nedir ve nasıl kullanılır?

Soru işareti, bir cümlenin sonuna konulan noktalama işaretidir ve bir soru cümlesi olduğunu belirtmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, soru işareti, soru cümlelerinin sonuna konulurken, diğer tüm noktalama işaretleriyle birlikte kullanılmaz. Soru işaretinin Türk alfabesindeki sembolü “?” şeklindedir.

Soru İşareti Nedir? Soru İşareti Nasıl Kullanılır? Örnek Kullanım
Soru işareti, bir cümleye soru anlamı katmak için kullanılan bir noktalama işaretidir. Cümle sonuna eklenir ve cümlenin bir soru olduğunu belirtir. “Bugün hava nasıl?”
Türk alfabesinde “?” sembolüyle temsil edilir. Soru cümlesi olan cümlelerde kullanılır. “Bu kitap hangi yazardan?”
Soru işareti cümle sonunda tek bir kez kullanılır. Soru cümlelerinin sonunda kullanılırken, diğer noktalama işaretleri (nokta, ünlem) kullanılmaz. “Ne zaman geleceksin?”

Soru işareti hangi durumlarda kullanılmaz?

Soru işareti, sadece gerçek soru cümlelerinin sonunda kullanılır ve diğer durumlarda kullanılmaz. Örneğin, şüphe ifade eden bir ifadeye sahip bir cümlede veya emir kipindeki bir cümlede soru işareti kullanılmaz.

 • Cümle sonunda veya bir ifadeyi tamamlamak için kullanılan noktalama işaretleriyle birlikte soru işareti kullanılmaz.
 • Soru cümlesi olmayan ifadelerde soru işareti kullanılmaz.
 • İfadeye bağlı olarak soru işareti gerekmeyebilir. Örneğin, bir emir veya talimat içeren ifadelerde soru işareti kullanılmaz.

Soru işareti nasıl yazılır?

Soru işareti yazılırken, Türk alfabesindeki “?” sembolü kullanılır. Soru işaretinden önce ve sonra boşluk bırakılmaz. Soru cümlesi büyük harfle başlar ve soru işaretiyle sona erer.

 1. Soru işaretini yazmak için öncelikle bir metin editörü açın.
 2. Metin editöründe “?” karakterini kullanarak soru işaretini yazın.
 3. Soru işaretini yazdıktan sonra metni kaydedin ve HTML uzantılı bir dosya olarak kaydedin.
 4. Oluşturduğunuz HTML dosyasını web tarayıcınızda açın.
 5. Tarayıcınızda soru işaretini doğru şekilde görmelisiniz.

Soru işareti hangi dillerde kullanılır?

Soru işareti, Türkçe başta olmak üzere birçok dilde kullanılır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok Avrupa dili de soru cümlelerini belirtmek için soru işareti kullanır.

Türkçe İngilizce Almanca
Evet mi? Hayır mı? Is it yes? Is it no? Ist es ja? Ist es nein?
Anlamadım mı? Don’t I understand? Verstehe ich nicht?
Gelir misin? Will you come? Kommst du?

Soru işareti neden önemlidir?

Soru işareti, bir cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir. Bir cümlenin soru cümlesi olduğunu belirtmek için soru işareti kullanmak, iletişimde doğru anlamın aktarılmasını sağlar.

Soru işareti, bir cümlede soru sorduğumuzu belirtmek için kullanılır ve iletişimde anlamın doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Soru işareti nasıl okunur?

Soru işareti, okurken cümlenin tonunu yükselten bir ses tonuyla okunur. Soru ifade eden bir cümle olduğunu vurgulamak için ses tonunda bir yükselme yapılır.

Soru işareti, Türkçede soru cümlelerinin sonunda kullanılan bir noktalama işaretidir ve “mı”, “mi”, “mu”, “mü” gibi bir sorgu anlamı taşır.

Soru işareti ile ilgili örnekler nelerdir?

Bazı örneklerde soru işaretinin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz: “Nerede yaşıyorsun?”, “Bugün hava nasıl?”, “Saat kaçta buluşalım?” gibi.

1. Örnek:

Soru işareti ne anlama gelir?

Soru işareti, bir cümlenin ya da ifadenin soru olduğunu belirtmek için kullanılan noktalama işaretidir. Türkçe yazı dilinde soru cümlelerinin sonuna eklenir.

2. Örnek:

Soru işareti nasıl kullanılır?

Soru işareti, bir cümledeki ya da ifadedeki soru durumunu vurgulamak için kullanılır. Türkçe dilbilgisine göre, soru cümlelerinin sonunda kullanılması gerekmektedir.

3. Örnek:

Soru işareti hangi karakterdir?

Soru işareti, “?” karakteriyle temsil edilir. Klavyede “Shift” tuşuna basılı tutarak “W” tuşuna basıldığında elde edilebilir. Türkçe klavyelerde “?” karakteri direkt olarak bulunmaktadır.